Selasa, 5 April 2011

MPAK 2011 Smk Kabogan

Perasmian mpak dan pelancaran laman web smk kabogan, semporna akan di adakan pada 21 april 2011. Sesi fotografi untuk pentadbir, guru-guru dan aks akan di adakan pada 12 april 2011, semua di kehendaki hadir dengan pakaian tema warna purple...

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

STAFF 2010

SUKAN OLAHRAGA 2010

BERSEDIALAH WAHAI PELAJAR2 SMKKS

PEPERIKSAAN SPM 2010 HANYA TINGGAL

Penulis Blog

Foto saya
Semporna, SABAH, Malaysia

AKTIVITI BIDANG KEMANUSIAAN SMK KABOGAN

1.0 PENDAHULUAN

Sepanjang bulan Januari hingga Julai 2008, pelbagai aktiviti atau program telah dirancang oleh Bidang Kemanusiaan untuk meningkatkan pencapaian prestasi pelajar dalam bidang akademik. Terdapat tujuh panitia yang berpayung di bawah bidang kemanusiaan yang mana kesemua panitia ini saling bekerjasama dalam usaha meningkatkan pencapaian pelajar melalui aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan.Laporan ini disediakan untuk melihat sejauhmana aktiviti yang telah dirancang oleh Bidang Kemanusiaan dan unit-unit di bawahnya telah dapat dilaksanakan dan mengambil tindakan sewajarnya jika aktiviti atau program penting yang sepatutnya dilaksanakan tidak dijalankan.
1.0 OBJEKTIF PROGRAM / AKTIVITI

Terdapat beberapa objektif :

1.1 Meningkatkan prestasi pelajar dalam bidang akademik.
1.2 Memantapkan pengajaran guru melalui aktiviti pencerapan yang dilakukan oleh pihak pentadbir, Ketua Bidang dan Ketua Panitia.
1.3 Mendedahkan pelajar kepada peningkatan pengetahuan sedia ada melalui program berbentuk amali.
1.4 Mewujudkan semangat kerja berpasukan.

2.0 LAPORAN PROGRAM / AKTIVITI
(LAMPIRAN)

3.0 ANALISIS PROGRAM/AKTIVITI

3.1 KEKUATAN
4.1.1 Kerjasama dan komitmen guru dalam setiap program.
4.1.2 Guru-guru opsyen yang mengajar subjek-subjek tertentu.
4.1.3 Kerjasama pihak pengurusan dalam setiap aktiviti yang
dilaksanakan.

3.2 KELEMAHAN
3.2.1 Guru yang mengajar subjek-subjek tertentu terdiri dari mereka yang bukan opsyen.
3.2.2 Tidak semua guru memberikan komitmen yang baik dalam setiap aktiviti.
3.2.3 Kehadiran pelajar terutama ke kelas tambahan kurang memuaskan.
3.2.4 Terdapat kekangan masa dan kewangan dalam aktiviti yang dilaksanakan.
3.3 PENAMBAHBAIKAN
3.3.1 mendapatkan guru opsyen.
3.3.2 Mengadakan kursus peningkatan profesionalisme untuk guru-guru sebagai refresh dan meningkatkan motivasi guru.
3.3.3 Mengurangkan kekangan masa dan kewangan dalam setiap aktiviti.
Terdapat ralat dalam alat ini

PEMENANG ACARA 4X100

PEMENANG ACARA 4X100

Dalam Kenangan

Dalam Kenangan